ไมโครเจล คอดตอน 100 %

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 %

เนื้อผ้าหนานุ่ม ละเอียด สบายผิว การทอ 220 เส้นดาย

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (PASTEL PINK)

ชุดเครื่องนอน “COTTON 100 %”

1 ชุด ประกอบไปด้วย ..
ผ้าปู ขนาด 3.5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
ผ้าปู ขนาด 5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
ผ้าปู ขนาด 6 ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ

คุณสมบัติ

ผ้าปูที่นอน COTTON100% สีพาสเทล ความสนุกในการแต่งห้อง เป็นศิลปะชวนฝัน ให้คุณหลับสบายเมื่อใจต้องการ

ผสานอารมณ์ให้กับห้องนอนสไตล์ Minimal ความสบายไม่ระคายผิวขณะนอนหลับ ด้วยเนื้อผ้าผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติแท้ COTTON100% ทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย

ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ จึงระบายอากาศได้ดี
นอนแล้วไม่ร้อนหลัง

ปลอดจากไรฝุ่นด้วยการทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย หมดปัญหาไรฝุ่นกวนใจ

ข้อแนะนำ

1.แนะนำโหมดถนอมผ้าสำหรับซักเครื่อง
2.หลีกเลี่ยงน้ำยาซักผ้าขาว

BUY NOW review

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (LEMON)

ชุดเครื่องนอน “COTTON 100 %”

1 ชุด ประกอบไปด้วย ..
ผ้าปู ขนาด 3.5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
ผ้าปู ขนาด 5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
ผ้าปู ขนาด 6 ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ

คุณสมบัติ

ผ้าปูที่นอน COTTON100% สีพาสเทล ความสนุกในการแต่งห้อง เป็นศิลปะชวนฝัน ให้คุณหลับสบายเมื่อใจต้องการ

ผสานอารมณ์ให้กับห้องนอนสไตล์ Minimal ความสบายไม่ระคายผิวขณะนอนหลับ ด้วยเนื้อผ้าผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติแท้ COTTON100% ทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย

ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ จึงระบายอากาศได้ดี
นอนแล้วไม่ร้อนหลัง

ปลอดจากไรฝุ่นด้วยการทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย หมดปัญหาไรฝุ่นกวนใจ

ข้อแนะนำ

1.แนะนำโหมดถนอมผ้าสำหรับซักเครื่อง
2.หลีกเลี่ยงน้ำยาซักผ้าขาว

BUY NOW review

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (SKY BLUE)

ชุดเครื่องนอน “COTTON 100 %”

1 ชุด ประกอบไปด้วย ..
ผ้าปู ขนาด 3.5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
ผ้าปู ขนาด 5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
ผ้าปู ขนาด 6 ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ

คุณสมบัติ

ผ้าปูที่นอน COTTON100% สีพาสเทล ความสนุกในการแต่งห้อง เป็นศิลปะชวนฝัน ให้คุณหลับสบายเมื่อใจต้องการ

ผสานอารมณ์ให้กับห้องนอนสไตล์ Minimal ความสบายไม่ระคายผิวขณะนอนหลับ ด้วยเนื้อผ้าผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติแท้ COTTON100% ทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย

ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ จึงระบายอากาศได้ดี
นอนแล้วไม่ร้อนหลัง

ปลอดจากไรฝุ่นด้วยการทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย หมดปัญหาไรฝุ่นกวนใจ

ข้อแนะนำ

1.แนะนำโหมดถนอมผ้าสำหรับซักเครื่อง
2.หลีกเลี่ยงน้ำยาซักผ้าขาว

BUY NOW review

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (LIGHT BLUE)

ชุดเครื่องนอน “COTTON 100 %”

1 ชุด ประกอบไปด้วย ..
ผ้าปู ขนาด 3.5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
ผ้าปู ขนาด 5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
ผ้าปู ขนาด 6 ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ

คุณสมบัติ

ผ้าปูที่นอน COTTON100% สีพาสเทล ความสนุกในการแต่งห้อง เป็นศิลปะชวนฝัน ให้คุณหลับสบายเมื่อใจต้องการ

ผสานอารมณ์ให้กับห้องนอนสไตล์ Minimal ความสบายไม่ระคายผิวขณะนอนหลับ ด้วยเนื้อผ้าผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติแท้ COTTON100% ทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย

ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ จึงระบายอากาศได้ดี
นอนแล้วไม่ร้อนหลัง

ปลอดจากไรฝุ่นด้วยการทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย หมดปัญหาไรฝุ่นกวนใจ

ข้อแนะนำ

1.แนะนำโหมดถนอมผ้าสำหรับซักเครื่อง
2.หลีกเลี่ยงน้ำยาซักผ้าขาว

BUY NOW review

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (MIDNIGHT)

ชุดเครื่องนอน “COTTON 100 %”

1 ชุด ประกอบไปด้วย ..
ผ้าปู ขนาด 3.5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
ผ้าปู ขนาด 5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
ผ้าปู ขนาด 6 ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ

คุณสมบัติ

ผ้าปูที่นอน COTTON100% สีพาสเทล ความสนุกในการแต่งห้อง เป็นศิลปะชวนฝัน ให้คุณหลับสบายเมื่อใจต้องการ

ผสานอารมณ์ให้กับห้องนอนสไตล์ Minimal ความสบายไม่ระคายผิวขณะนอนหลับ ด้วยเนื้อผ้าผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติแท้ COTTON100% ทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย

ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ จึงระบายอากาศได้ดี
นอนแล้วไม่ร้อนหลัง

ปลอดจากไรฝุ่นด้วยการทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย หมดปัญหาไรฝุ่นกวนใจ

ข้อแนะนำ

1.แนะนำโหมดถนอมผ้าสำหรับซักเครื่อง
2.หลีกเลี่ยงน้ำยาซักผ้าขาว

BUY NOW review

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (CREAM – P)

ชุดเครื่องนอน “COTTON 100 %”

1 ชุด ประกอบไปด้วย ..
ผ้าปู ขนาด 3.5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
ผ้าปู ขนาด 5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
ผ้าปู ขนาด 6 ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ

คุณสมบัติ

ผ้าปูที่นอน COTTON100% สีพาสเทล ความสนุกในการแต่งห้อง เป็นศิลปะชวนฝัน ให้คุณหลับสบายเมื่อใจต้องการ

ผสานอารมณ์ให้กับห้องนอนสไตล์ Minimal ความสบายไม่ระคายผิวขณะนอนหลับ ด้วยเนื้อผ้าผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติแท้ COTTON100% ทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย

ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ จึงระบายอากาศได้ดี
นอนแล้วไม่ร้อนหลัง

ปลอดจากไรฝุ่นด้วยการทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย หมดปัญหาไรฝุ่นกวนใจ

ข้อแนะนำ

1.แนะนำโหมดถนอมผ้าสำหรับซักเครื่อง
2.หลีกเลี่ยงน้ำยาซักผ้าขาว

BUY NOW review

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (CREAM – L)

ชุดเครื่องนอน “COTTON 100 %”

1 ชุด ประกอบไปด้วย ..
ผ้าปู ขนาด 3.5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
ผ้าปู ขนาด 5ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
ผ้าปู ขนาด 6 ฟุต + ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ

คุณสมบัติ

ผ้าปูที่นอน COTTON100% สีพาสเทล ความสนุกในการแต่งห้อง เป็นศิลปะชวนฝัน ให้คุณหลับสบายเมื่อใจต้องการ

ผสานอารมณ์ให้กับห้องนอนสไตล์ Minimal ความสบายไม่ระคายผิวขณะนอนหลับ ด้วยเนื้อผ้าผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติแท้ COTTON100% ทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย

ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ จึงระบายอากาศได้ดี
นอนแล้วไม่ร้อนหลัง

ปลอดจากไรฝุ่นด้วยการทอละเอียดมากถึง 220 เส้นด้าย หมดปัญหาไรฝุ่นกวนใจ

ข้อแนะนำ

1.แนะนำโหมดถนอมผ้าสำหรับซักเครื่อง
2.หลีกเลี่ยงน้ำยาซักผ้าขาว

BUY NOW review

รายละเอียดการสั่งซื้อ

>> ชุดเครื่องนอนสีพื้น มีพร้อมส่งทุกรายการ สามารถสั่งซื้อโดยระบุขนาดและจำนวนที่ต้องการได้เลย

>> บริการจัดส่งทั่วประเทศ (เฉพาะหมวดชุดเครื่องนอน ยังไม่รวมค่าจัดส่ง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งผลิต / สถานที่ ที่ต้องการรับสินค้า)

>> สามารถเสนอราคา และ ออกใบกำกับภาษีได้

>> สามารถสั่งผลิตสีที่ต้องการ / พิมพ์ / สกรีนลายผ้าได้ ทั้งนี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณและสีที่ลูกค้าสั่งผลิต

>> การสั่งผลิต มัดจำ 50% ก่อนการผลิต / อีก 50%ก่อนวันจัดส่ง 1 วัน

>> ระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง โดยเฉลี่ย 7-60 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาวที่ขนส่งปิดทำการ

SHOP NOW

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (PASTEL PINK PINK)

ผ้าปูรัดมุมได้มากถึง 11 นิ้ว

฿2,150.00 – ฿2,350.00

สั่งซื้อ

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (LEMON)

ผ้าปูรัดมุมได้มากถึง 11 นิ้ว

฿2,150.00 – ฿2,350.00

สั่งซื้อ

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (SKY BLUE)

ผ้าปูรัดมุมได้มากถึง 11 นิ้ว

฿2,150.00 – ฿2,350.00

สั่งซื้อ

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (LIGHT BLUE)

ผ้าปูรัดมุมได้มากถึง 11 นิ้ว

฿2,150.00 – ฿2,350.00

สั่งซื้อ

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 % (MIDNIGHT)

ผ้าปูรัดมุมได้มากถึง 11 นิ้ว

฿2,150.00 – ฿2,350.00

สั่งซื้อ

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 %(CREAM – P)

ผ้าปูรัดมุมได้มากถึง 11 นิ้ว

฿2,150.00 – ฿2,350.00

สั่งซื้อ

ชุดเครื่องนอน COTTON 100 %(CREAM – L)

ผ้าปูรัดมุมได้มากถึง 11 นิ้ว

฿2,150.00 – ฿2,350.00

สั่งซื้อ

ขอใบเสนอราคา

ทางบริษัทกำลังดำเนินการ E-Catalogue ปี 2024

สนใจ แจ้งแอดมินได้ค่ะ