เตียง รุ่น BONITA

เตียวหัวเบาะ รุ่น BONITA

เตียง รุ่น โบนิต้า
ขนาดเตียง 6 ฟุต
*หุ้มหนัง PU และ แพรไหม สามารถเลือกสีได้