เตียงหัวเบาะ รุ่น MAZARA SET B

เตียงหัวเบาะ รุ่น MAZARA SET B

*เตียงหัวเบาะ หุ้มหนัง PU และ หนังช้าง รุ่น มาซาร่า บี
ขนาด 5 – 6 ฟุต
*หุ้มด้วยหนัง PU และ หนังช้าง