เตียงหัวเบาะ รุ่น Swan

เตียงหัวเบาะ รุ่น SWAN

*เตียงหัวเบาะ หุ้มหนัง BI-CLASS รุ่น สวอน
ขนาดเตียงมี 3.5 – 5 – 6 ฟุต
*หุ้มด้วยหนัง BI-CLASS สามารถเลือกหนังได้